Aikido Jugendliche
Mo 20.09.2021 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 20.09.2021 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 22.09.2021 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 22.09.2021 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 22.09.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 23.09.2021 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 24.09.2021 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 27.09.2021 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 27.09.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 29.09.2021 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 29.09.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 30.09.2021 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 01.10.2021 19:30-21:00
Aikido Erwachsene
Mo 04.10.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 06.10.2021 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 06.10.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder - Schulferien, kein Training
Do 07.10.2021 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 08.10.2021 19:30-21:00
Aikido Erwachsene
Mo 11.10.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 13.10.2021 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 13.10.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder - Schulferien, kein Training
Do 14.10.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 15.10.2021 19:30 -
Di 21.09.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 15.10.2021 19:30-21:00
Aikido Erwachsene
Mo 18.10.2021 19:30 -
Fr 24.09.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 18.10.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 20.10.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 20.10.2021 19:30 -
So 26.09.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 20.10.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder - Schulferien, kein Training
Do 21.10.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 22.10.2021 19:30 -
Di 28.09.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 22.10.2021 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 25.10.2021 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 25.10.2021 19:30 -
Fr 01.10.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 25.10.2021 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 27.10.2021 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 27.10.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 27.10.2021 19:30 -
So 03.10.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 27.10.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 28.10.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 29.10.2021 19:30 -
Di 05.10.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 29.10.2021 19:30-21:00
Aikido Erwachsene
Mo 01.11.2021 19:30 -
Fr 08.10.2021 22:00
Aikido Erwachsene
Mo 01.11.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 03.11.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 03.11.2021 19:30 -
So 10.10.2021 22:00
Training Erwachsene
Mi 03.11.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 04.11.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 05.11.2021 19:30 -
Di 12.10.2021 22:00
Training Erwachsene
Fr 05.11.2021 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 08.11.2021 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 08.11.2021 19:30 -
Fr 15.10.2021 22:00
Aikido Erwachsene
Mo 08.11.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 10.11.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 10.11.2021 19:30 -
So 17.10.2021 22:00
Training Erwachsene
Mi 10.11.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 11.11.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 12.11.2021 19:30 -
Di 19.10.2021 22:00
Training Erwachsene
Fr 12.11.2021 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 15.11.2021 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 15.11.2021 19:30 -
Fr 22.10.2021 22:00
Aikido Erwachsene
Mo 15.11.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 17.11.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 17.11.2021 19:30 -
So 24.10.2021 22:00
Training Erwachsene
Mi 17.11.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 18.11.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 19.11.2021 19:30 -
Di 26.10.2021 22:00
Training Erwachsene
Fr 19.11.2021 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 22.11.2021 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 22.11.2021 19:30 -
Fr 29.10.2021 22:00
Aikido Erwachsene
Mo 22.11.2021 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 24.11.2021 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 24.11.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 24.11.2021 19:30 -
So 31.10.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 24.11.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 25.11.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 26.11.2021 19:30 -
Di 02.11.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 26.11.2021 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 29.11.2021 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 29.11.2021 19:30 -
Fr 05.11.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 29.11.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 01.12.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 01.12.2021 19:30 -
So 07.11.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 01.12.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 02.12.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 03.12.2021 19:30 -
Di 09.11.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 03.12.2021 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 06.12.2021 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 06.12.2021 19:30 -
Fr 12.11.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 06.12.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 08.12.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 08.12.2021 19:30 -
So 14.11.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 08.12.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 09.12.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 10.12.2021 19:30 -
Di 16.11.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 10.12.2021 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 13.12.2021 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 13.12.2021 19:30 -
Fr 19.11.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 13.12.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 15.12.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 15.12.2021 19:30 -
So 21.11.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 15.12.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 16.12.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 17.12.2021 19:30 -
Di 23.11.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 17.12.2021 19:30-21:00
Aikido Erwachsene
Mo 20.12.2021 19:30 -
Fr 26.11.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 20.12.2021 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 22.12.2021 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 22.12.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 22.12.2021 19:30 -
So 28.11.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 22.12.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder - Schulferien, kein Training
Do 23.12.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 24.12.2021 19:30 -
Di 30.11.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 24.12.2021 19:30-21:00
Aikido Erwachsene
Mo 27.12.2021 19:30 -
Fr 03.12.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 27.12.2021 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 29.12.2021 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 29.12.2021 19:30 -
So 05.12.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 29.12.2021 19:30-21:00
Aikido Kinder - Schulferien, kein Training
Do 30.12.2021 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 31.12.2021 19:30 -
Di 07.12.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 31.12.2021 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 03.01.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 03.01.2022 19:30 -
Fr 10.12.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 03.01.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 05.01.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 05.01.2022 19:30 -
So 12.12.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 05.01.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 06.01.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 07.01.2022 19:30 -
Di 14.12.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 07.01.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 10.01.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 10.01.2022 19:30 -
Fr 17.12.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 10.01.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 12.01.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 12.01.2022 19:30 -
So 19.12.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 12.01.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 13.01.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 14.01.2022 19:30 -
Di 21.12.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 14.01.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche: Kyu-Prüfungen
Mo 17.01.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 17.01.2022 19:30 -
Fr 24.12.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 17.01.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 19.01.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 19.01.2022 19:30 -
So 26.12.2021 21:00
Training Erwachsene
Mi 19.01.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder - Kyu Prüfungen
Do 20.01.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 21.01.2022 19:30 -
Di 28.12.2021 21:00
Training Erwachsene
Fr 21.01.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 24.01.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 24.01.2022 19:30 -
Fr 31.12.2021 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 24.01.2022 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 26.01.2022 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 26.01.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 26.01.2022 19:30 -
So 02.01.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 26.01.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 27.01.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 28.01.2022 19:30 -
Di 04.01.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 28.01.2022 19:30-21:00
Aikido Erwachsene
Mo 31.01.2022 19:30 -
Fr 07.01.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 31.01.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 02.02.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 02.02.2022 19:30 -
So 09.01.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 02.02.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 03.02.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 04.02.2022 19:30 -
Di 11.01.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 04.02.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 07.02.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 07.02.2022 19:30 -
Fr 14.01.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 07.02.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 09.02.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 09.02.2022 19:30 -
So 16.01.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 09.02.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 10.02.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 11.02.2022 19:30 -
Di 18.01.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 11.02.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 14.02.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 14.02.2022 19:30 -
Fr 21.01.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 14.02.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 16.02.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 16.02.2022 19:30 -
So 23.01.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 16.02.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 17.02.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 18.02.2022 19:30 -
Di 25.01.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 18.02.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 21.02.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 21.02.2022 19:30 -
Fr 28.01.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 21.02.2022 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 23.02.2022 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 23.02.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 23.02.2022 19:30 -
So 30.01.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 23.02.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 24.02.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 25.02.2022 19:30 -
Di 01.02.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 25.02.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 28.02.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 28.02.2022 19:30 -
Fr 04.02.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 28.02.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 02.03.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 02.03.2022 19:30 -
So 06.02.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 02.03.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 03.03.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 04.03.2022 19:30 -
Di 08.02.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 04.03.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 07.03.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 07.03.2022 19:30 -
Fr 11.02.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 07.03.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 09.03.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 09.03.2022 19:30 -
So 13.02.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 09.03.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 10.03.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 11.03.2022 19:30 -
Di 15.02.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 11.03.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 14.03.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 14.03.2022 19:30 -
Fr 18.02.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 14.03.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 16.03.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 16.03.2022 19:30 -
So 20.02.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 16.03.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 17.03.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 18.03.2022 19:30 -
Di 22.02.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 18.03.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 21.03.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 21.03.2022 19:30 -
Fr 25.02.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 21.03.2022 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 23.03.2022 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 23.03.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 23.03.2022 19:30 -
So 27.02.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 23.03.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 24.03.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 25.03.2022 19:30 -
Di 01.03.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 25.03.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 28.03.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 28.03.2022 19:30 -
Fr 04.03.2022 20:00
Aikido Erwachsene
Mo 28.03.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 30.03.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 30.03.2022 19:30 -
So 06.03.2022 20:00
Training Erwachsene
Mi 30.03.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 31.03.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 01.04.2022 19:30 -
Di 08.03.2022 20:00
Training Erwachsene
Fr 01.04.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 04.04.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 04.04.2022 19:30 -
Fr 11.03.2022 20:00
Aikido Erwachsene
Mo 04.04.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 06.04.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 06.04.2022 19:30 -
So 13.03.2022 20:00
Training Erwachsene
Mi 06.04.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 07.04.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 08.04.2022 19:30 -
Di 15.03.2022 20:00
Training Erwachsene
Fr 08.04.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 11.04.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 11.04.2022 19:30 -
Fr 18.03.2022 20:00
Aikido Erwachsene
Mo 11.04.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 13.04.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 13.04.2022 19:30 -
So 20.03.2022 20:00
Training Erwachsene
Mi 13.04.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 14.04.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 15.04.2022 19:30 -
Di 22.03.2022 20:00
Training Erwachsene
Fr 15.04.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 18.04.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 18.04.2022 19:30 -
Fr 25.03.2022 20:00
Aikido Erwachsene
Mo 18.04.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 20.04.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 20.04.2022 19:30 -
So 27.03.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 20.04.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 21.04.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 22.04.2022 19:30 -
Di 29.03.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 22.04.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 25.04.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 25.04.2022 19:30 -
Fr 01.04.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 25.04.2022 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 27.04.2022 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 27.04.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 27.04.2022 19:30 -
So 03.04.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 27.04.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 28.04.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 29.04.2022 19:30 -
Di 05.04.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 29.04.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 02.05.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 02.05.2022 19:30 -
Fr 08.04.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 02.05.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 04.05.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 04.05.2022 19:30 -
So 10.04.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 04.05.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 05.05.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 06.05.2022 19:30 -
Di 12.04.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 06.05.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 09.05.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 09.05.2022 19:30 -
Fr 15.04.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 09.05.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 11.05.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 11.05.2022 19:30 -
So 17.04.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 11.05.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 12.05.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 13.05.2022 19:30 -
Di 19.04.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 13.05.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 16.05.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 16.05.2022 19:30 -
Fr 22.04.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 16.05.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 18.05.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 18.05.2022 19:30 -
So 24.04.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 18.05.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 19.05.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 20.05.2022 19:30 -
Di 26.04.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 20.05.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 23.05.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 23.05.2022 19:30 -
Fr 29.04.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 23.05.2022 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 25.05.2022 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 25.05.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 25.05.2022 19:30 -
So 01.05.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 25.05.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 26.05.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 27.05.2022 19:30 -
Di 03.05.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 27.05.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 30.05.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 30.05.2022 19:30 -
Fr 06.05.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 30.05.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 01.06.2022 18:45-19:30
Aikido Erwachsene
Mi 01.06.2022 19:30 -
So 08.05.2022 21:00
Training Erwachsene
Mi 01.06.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 02.06.2022 18:00-19:00
Aikido Erwachsene
Fr 03.06.2022 19:30 -
Di 10.05.2022 21:00
Training Erwachsene
Fr 03.06.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 06.06.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 06.06.2022 19:30 -
Fr 13.05.2022 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 06.06.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 08.06.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 08.06.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 09.06.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 10.06.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 13.06.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 13.06.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 15.06.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 15.06.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 16.06.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 17.06.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 20.06.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 20.06.2022 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 22.06.2022 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 22.06.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 22.06.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 23.06.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 24.06.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 27.06.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 27.06.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 29.06.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 29.06.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 30.06.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 01.07.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 04.07.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 04.07.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 06.07.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 06.07.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 07.07.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 08.07.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 11.07.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 11.07.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 13.07.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 13.07.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 14.07.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 15.07.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 18.07.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 18.07.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 20.07.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 20.07.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 21.07.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 22.07.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 25.07.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 25.07.2022 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 27.07.2022 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 27.07.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 27.07.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 28.07.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 29.07.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 01.08.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 01.08.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 03.08.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 03.08.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 04.08.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 05.08.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 08.08.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 08.08.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 10.08.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 10.08.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 11.08.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 12.08.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 15.08.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 15.08.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 17.08.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 17.08.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 18.08.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 19.08.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 22.08.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 22.08.2022 19:30-21:00
Toho Iaido
Mi 24.08.2022 17:30-18:30
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 24.08.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 24.08.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 25.08.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 26.08.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 29.08.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 29.08.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 31.08.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 31.08.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 01.09.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 02.09.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 05.09.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 05.09.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 07.09.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 07.09.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 08.09.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 09.09.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 12.09.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 12.09.2022 19:30-21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 14.09.2022 18:45-19:30
Training Erwachsene
Mi 14.09.2022 19:30-21:00
Aikido Kinder
Do 15.09.2022 18:00-19:00
Training Erwachsene
Fr 16.09.2022 19:30-21:00
Aikido Jugendliche
Mo 19.09.2022 17:45-19:00
Aikido Erwachsene
Mo 19.09.2022 19:30-21:00