Aikido Jugendliche
Mo 11.12.2023 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 11.12.2023 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 13.12.2023 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 13.12.2023 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 13.12.2023 19:30 - 21:00
Putzen
Mi 13.12.2023 21:00 - 21:30
Aikido Kinder
Do 14.12.2023 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 15.12.2023 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 18.12.2023 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 18.12.2023 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 20.12.2023 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 20.12.2023 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 21.12.2023 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 22.12.2023 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 25.12.2023 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 25.12.2023 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 27.12.2023 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 27.12.2023 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 27.12.2023 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 28.12.2023 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 29.12.2023 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 01.01.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 01.01.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 03.01.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 03.01.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 04.01.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 05.01.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 05.01.2024 19:30 -
Di 12.12.2023 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 08.01.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 08.01.2024 19:30 -
Fr 15.12.2023 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 08.01.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 10.01.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 10.01.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 10.01.2024 19:30 -
So 17.12.2023 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 10.01.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 11.01.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 12.01.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 12.01.2024 19:30 -
Di 19.12.2023 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 15.01.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 15.01.2024 19:30 -
Fr 22.12.2023 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 15.01.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 17.01.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 17.01.2024 19:30 -
So 24.12.2023 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 17.01.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 18.01.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 19.01.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 19.01.2024 19:30 -
Di 26.12.2023 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 22.01.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 22.01.2024 19:30 -
Fr 29.12.2023 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 22.01.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 24.01.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 24.01.2024 19:30 -
So 31.12.2023 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 24.01.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 25.01.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 26.01.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 26.01.2024 19:30 -
Di 02.01.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 29.01.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 29.01.2024 19:30 -
Fr 05.01.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 29.01.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 31.01.2024 18:00 -
Mi 07.02.2024 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 31.01.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 31.01.2024 19:30 -
So 07.01.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 31.01.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 01.02.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 02.02.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 02.02.2024 19:30 -
Di 09.01.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 05.02.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 05.02.2024 19:30 -
Fr 12.01.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 05.02.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 07.02.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 07.02.2024 19:30 -
So 14.01.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 07.02.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 08.02.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 09.02.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 09.02.2024 19:30 -
Di 16.01.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 12.02.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 12.02.2024 19:30 -
Fr 19.01.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 12.02.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 14.02.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 14.02.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 14.02.2024 19:30 -
So 21.01.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 14.02.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 15.02.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 16.02.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 16.02.2024 19:30 -
Di 23.01.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 19.02.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 19.02.2024 19:30 -
Fr 26.01.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 19.02.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 21.02.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 21.02.2024 19:30 -
So 28.01.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 21.02.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 22.02.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 23.02.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 23.02.2024 19:30 -
Di 30.01.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 26.02.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 26.02.2024 19:30 -
Fr 02.02.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 26.02.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 28.02.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 28.02.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 28.02.2024 19:30 -
So 04.02.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 28.02.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 29.02.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 01.03.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 01.03.2024 19:30 -
Di 06.02.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 04.03.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 04.03.2024 19:30 -
Fr 09.02.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 04.03.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 06.03.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 06.03.2024 19:30 -
So 11.02.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 06.03.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 07.03.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 08.03.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 08.03.2024 19:30 -
Di 13.02.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 11.03.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 11.03.2024 19:30 -
Fr 16.02.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 11.03.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 13.03.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 13.03.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 13.03.2024 19:30 -
So 18.02.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 13.03.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 14.03.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 15.03.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 15.03.2024 19:30 -
Di 20.02.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 18.03.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 18.03.2024 19:30 -
Fr 23.02.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 18.03.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 20.03.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 20.03.2024 19:30 -
So 25.02.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 20.03.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 21.03.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 22.03.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 22.03.2024 19:30 -
Di 27.02.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 25.03.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 25.03.2024 19:30 -
Fr 01.03.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 25.03.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 27.03.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 27.03.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 27.03.2024 19:30 -
So 03.03.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 27.03.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 28.03.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 29.03.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 29.03.2024 19:30 -
Di 05.03.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 01.04.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 01.04.2024 19:30 -
Fr 08.03.2024 20:00
Aikido Erwachsene
Mo 01.04.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 03.04.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 03.04.2024 19:30 -
So 10.03.2024 20:00
Aikido Erwachsene
Mi 03.04.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 04.04.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 05.04.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 05.04.2024 19:30 -
Di 12.03.2024 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 08.04.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 08.04.2024 19:30 -
Fr 15.03.2024 20:00
Aikido Erwachsene
Mo 08.04.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 10.04.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 10.04.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 10.04.2024 19:30 -
So 17.03.2024 20:00
Aikido Erwachsene
Mi 10.04.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 11.04.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 12.04.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 12.04.2024 19:30 -
Di 19.03.2024 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 15.04.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 15.04.2024 19:30 -
Fr 22.03.2024 20:00
Aikido Erwachsene
Mo 15.04.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 17.04.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 17.04.2024 19:30 -
So 24.03.2024 20:00
Aikido Erwachsene
Mi 17.04.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 18.04.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 19.04.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 19.04.2024 19:30 -
Di 26.03.2024 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 22.04.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 22.04.2024 19:30 -
Fr 29.03.2024 20:00
Aikido Erwachsene
Mo 22.04.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 24.04.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 24.04.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 24.04.2024 19:30 -
So 31.03.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 24.04.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 25.04.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 26.04.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 26.04.2024 19:30 -
Di 02.04.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 29.04.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 29.04.2024 19:30 -
Fr 05.04.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 29.04.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 01.05.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 01.05.2024 19:30 -
So 07.04.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 01.05.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 02.05.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 03.05.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 03.05.2024 19:30 -
Di 09.04.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 06.05.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 06.05.2024 19:30 -
Fr 12.04.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 06.05.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 08.05.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 08.05.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 08.05.2024 19:30 -
So 14.04.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 08.05.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 09.05.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 10.05.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 10.05.2024 19:30 -
Di 16.04.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 13.05.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 13.05.2024 19:30 -
Fr 19.04.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 13.05.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 15.05.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 15.05.2024 19:30 -
So 21.04.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 15.05.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 16.05.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 17.05.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 17.05.2024 19:30 -
Di 23.04.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 20.05.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 20.05.2024 19:30 -
Fr 26.04.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 20.05.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 22.05.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 22.05.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 22.05.2024 19:30 -
So 28.04.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 22.05.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 23.05.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 24.05.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 24.05.2024 19:30 -
Di 30.04.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 27.05.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 27.05.2024 19:30 -
Fr 03.05.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 27.05.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 29.05.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 29.05.2024 19:30 -
So 05.05.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 29.05.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 30.05.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 31.05.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 31.05.2024 19:30 -
Di 07.05.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 03.06.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 03.06.2024 19:30 -
Fr 10.05.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 03.06.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 05.06.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 05.06.2024 19:30 -
So 12.05.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 05.06.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 06.06.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 07.06.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 07.06.2024 19:30 -
Di 14.05.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 10.06.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 10.06.2024 19:30 -
Fr 17.05.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 10.06.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 12.06.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 12.06.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 12.06.2024 19:30 -
So 19.05.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 12.06.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 13.06.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 14.06.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 14.06.2024 19:30 -
Di 21.05.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 17.06.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 17.06.2024 19:30 -
Fr 24.05.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 17.06.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 19.06.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 19.06.2024 19:30 -
So 26.05.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 19.06.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 20.06.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 21.06.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 21.06.2024 19:30 -
Di 28.05.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 24.06.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 24.06.2024 19:30 -
Fr 31.05.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 24.06.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 26.06.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 26.06.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 26.06.2024 19:30 -
So 02.06.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 26.06.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 27.06.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 28.06.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 28.06.2024 19:30 -
Di 04.06.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 01.07.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 01.07.2024 19:30 -
Fr 07.06.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 01.07.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 03.07.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 03.07.2024 19:30 -
So 09.06.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 03.07.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 04.07.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 05.07.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 05.07.2024 19:30 -
Di 11.06.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 08.07.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 08.07.2024 19:30 -
Fr 14.06.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 08.07.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 10.07.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 10.07.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 10.07.2024 19:30 -
So 16.06.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 10.07.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 11.07.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 12.07.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 12.07.2024 19:30 -
Di 18.06.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 15.07.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 15.07.2024 19:30 -
Fr 21.06.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 15.07.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 17.07.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 17.07.2024 19:30 -
So 23.06.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 17.07.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 18.07.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 19.07.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 19.07.2024 19:30 -
Di 25.06.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 22.07.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 22.07.2024 19:30 -
Fr 28.06.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 22.07.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 24.07.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 24.07.2024 19:30 -
So 30.06.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 24.07.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 25.07.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 26.07.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 26.07.2024 19:30 -
Di 02.07.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 29.07.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 29.07.2024 19:30 -
Fr 05.07.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 29.07.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 31.07.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 31.07.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 31.07.2024 19:30 -
So 07.07.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 31.07.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 01.08.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 02.08.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 02.08.2024 19:30 -
Di 09.07.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 05.08.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 05.08.2024 19:30 -
Fr 12.07.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 05.08.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 07.08.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 07.08.2024 19:30 -
So 14.07.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 07.08.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 08.08.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 09.08.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 09.08.2024 19:30 -
Di 16.07.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 12.08.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 12.08.2024 19:30 -
Fr 19.07.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 12.08.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 14.08.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 14.08.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 14.08.2024 19:30 -
So 21.07.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 14.08.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 15.08.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 16.08.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 16.08.2024 19:30 -
Di 23.07.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 19.08.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 19.08.2024 19:30 -
Fr 26.07.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 19.08.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 21.08.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 21.08.2024 19:30 -
So 28.07.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mi 21.08.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 22.08.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 23.08.2024 18:30 - 20:00
Aikido Erwachsene
Fr 23.08.2024 19:30 -
Di 30.07.2024 21:00
Aikido Jugendliche
Mo 26.08.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 26.08.2024 19:30 -
Fr 02.08.2024 21:00
Aikido Erwachsene
Mo 26.08.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 28.08.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 28.08.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 28.08.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 29.08.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 30.08.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 02.09.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 02.09.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 04.09.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 04.09.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 05.09.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 06.09.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 09.09.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 09.09.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 11.09.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 11.09.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 11.09.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 12.09.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 13.09.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 16.09.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 16.09.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 18.09.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 18.09.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 19.09.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 20.09.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 23.09.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 23.09.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 25.09.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 25.09.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 25.09.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 26.09.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 27.09.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 30.09.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 30.09.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 02.10.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 02.10.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 03.10.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 04.10.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 07.10.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 07.10.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 09.10.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 09.10.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 09.10.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 10.10.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 11.10.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 14.10.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 14.10.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 16.10.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 16.10.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 17.10.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 18.10.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 21.10.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 21.10.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 23.10.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 23.10.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 24.10.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 25.10.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 28.10.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 28.10.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 30.10.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 30.10.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 30.10.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 31.10.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 01.11.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 04.11.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 04.11.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 06.11.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 06.11.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 07.11.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 08.11.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 11.11.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 11.11.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 13.11.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 13.11.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 13.11.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 14.11.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 15.11.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 18.11.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 18.11.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 20.11.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 20.11.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 21.11.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 22.11.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 25.11.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 25.11.2024 19:30 - 21:00
Toho Iaido
Mi 27.11.2024 18:00 - 18:45
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 27.11.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 27.11.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 28.11.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 29.11.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 02.12.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 02.12.2024 19:30 - 21:00
Waffentraining Jo/Bokken
Mi 04.12.2024 18:45 - 19:30
Aikido Erwachsene
Mi 04.12.2024 19:30 - 21:00
Aikido Kinder
Do 05.12.2024 18:00 - 19:00
Aikido Erwachsene
Fr 06.12.2024 18:30 - 20:00
Aikido Jugendliche
Mo 09.12.2024 18:00 - 19:15
Aikido Erwachsene
Mo 09.12.2024 19:30 - 21:00